Hjerpsted Sogn

Sognepræst

Mette Backs, Vesterende 31, Ballum

6261  Bredebro

Tlf. +45 7471 6234 / +45 4016 1143

meb@km.dk

 

Anne Marie Baun, Trøjborgvej 1, Visby

6261 Bredebro

Tlf. +45 7478 3127

amab@km.dk

 

 

Personale

Jytte Nielsen, graver, tlf. 2943 4223

Medlemmer af Hjerpsted sogns menighedsråd

Dorte Skaarenborg, fmd., tlf. 2089 4840

Rikke Hansen, næstfmd. og kontaktperson

Hans Schmidt, kirkeværge, tlf. 7471 6291

Peter Krog, kasserer

Claus Nissen

Ekstern regnskabsfører, Trine Ellemann