Emmerlev kirke

Beliggenhed

Emmerlev kirke ligger i Tønder kommune, Tønder provsti, Ribe stift.
klik her for kort

Den ligger mellem Emmerlev og Sdr. Sejerslev sammen med "Højkro". Der er fra kirken vidt udsyn, da den ligger på en banke ved vejen mellem Højer og Ballum. Kirken er således synlig fra lang afstand og tårnet har da også tidligere været brugt som sømærke.

Datering og byggestil

Emmerlev kirke hører til egnens ældste. Den oprindelige bygning blev opført omkring 1150 og i 1400-tallet er tårn, sakristi, våbenhus og tårnets trappebygning blevet bygget.

Kirken var før reformationen indviet til Sct. Andreas (apostlen).

Der er gennem tiderne ændringer i kirken både udvendigt og indvendigt. Blandt andet fjernede man i 1863 et pulpitur i skibets nordside.

Ejerforhold gennem tiden

En tid stod kirken under ærkedegnen i Ribe, men fra 1673 hørte den under grevskabet Schackenborg frem til 1931, hvor den overgik til selveje.

Indtil 1910 var Emmerlev et selvstændigt sogn med egen præst, men fra 1910 -1989 var det knyttet sammen med Hjerpsted sogn. Siden 1989 har Emmerlev og Visby sogne været lagt sammen i ét pastorat.

Kapel

Der er indrettet kapel i tårnets underrum, og det er også herfra kirkens to klokker betjenes.

Kirkeklokkerne

I tårnet hænger to genforeningsklokker. De blev i 1921 skænket af det danske folk og leveret af de Smidtske Jernstøberier, Ålborg. De forrige klokker blev afleveret til krigsbrug i 1917.

Inventaret

Alteret

Altertavlen, som er opsat på et middelalderligt, muret alterbord, består af et midterskab fra en gotisk fløjaltertavle i barok indfatning fra 1685. I midten finder man et krucifiks, Marias himmelkroning og de tolv apostle. Disse er flankeret af billeder med bibelske motiver.

Antependiet er vævet af Hanne Vedel, Åbenrå, og opsat i 1995.

Altersølvet

Alterkalk og alterdisk er af sølv og fremstillet i 1639.

Alterstagerne

For en del år siden blev kirkens par af sengotiske stager stjålet. Som erstatning blev der anskaffet sølvstager i moderne udformning.

Monstransskabet

I korets nordvæg er der indmuret et hvidkalket egetræsskab med smedet gitterlåge. Da det antageligt har været brugt til opbevaring af det indviede alterbrød, er det fra før reformationen.

Døbefonten

Døbefonten er af granit og stammer fra middelalderen, formentlig romansk.

Prædikestolen

Den stammer fra begyndelsen af 1600 tallet og er forsynet med seks felter med bibelske motiver. Den er løbende blevet restaureret.