Ballum Brochure

Ballum menighedsråd har foranlediget udarbejdet en folder/vejledning om Ballum kirke. Museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev museum, har stået for alt det praktiske i forbindelse med folderen - skrevet teksten og taget de meget klare og gode fotos, som illustrerer udvalgte motiver i og ved kirken.

Folderen er trykt i 2000 ekspl. og er blevet omdelt til alle husstande i Ballum sogn. Ønsker man yderligere ekspl. kan de købes formedels kr. 20,-/stk. enten ved henvendelse til Ballum menighedsråd, graveren, præsten, eller man kan lægge pengene i våbenhuset i en dertil indrettet kasse, og så tage en folder.